Frå jeger til gjetar - Historia om reindrifta i Jotunheimen og Filefjell

Ei bok om reinsgjetarane og deira liv, frå dei fyrste forsøka med tamrein på tidleg 1800-talet til dagens reindrift i Jotunheimen og Filefjell. Av Kjell Bitustøyl.

NOK595,00 inkl. mva.